Programová rada

Společná programová rada bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Mediální studia a žurnalistika je poradním orgánem garantů obou studijních programů. Úkolem rady je napomáhat při kontrole kvality studia, podílet se na rozvoji programu a řešit kritické problémy týkající se jeho chodu a rozvoje.

Členy programové rady jsou:

  • předsedkyně programové rady Lenka Waschková Císařová jako garantka bakalářského programu
  • Jakub Macek jako garant navazujícího magisterského programu
  • akademičtí pracovníci vyučující programů Rudolf Burgr, Alena Macková, Jan Motal, David Šmahel, Marína Urbániková, Pavel Večeřa
  • zástupce studentů studijního programu (navržený studentskou komorou Akademického senátu FSS MU)
  • Jan Souček, ředitel ČT Brno, jako zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů studijního programu, který není členem akademické obce FSS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.