Mediální studia a žurnalistika

Navazující magisterské prezenční studium

Magisterský studijní program Mediální studia a žurnalistika prochází aktuálně zásadní proměnou. V roce 2019 byl nově reakreditován, přičemž v reakreditované podobě bude otevřen v jarním semestru 2020.

Studenti nového studijního programu (tedy ti, kteří studium zahájí v JS 2020 a později) si tak nově vybírají ze dvou specializací, kterými jsou "Mediální výzkum a analytika" a "Mediální produkce a průmysly".

Stávající studenti magisterského studia (tedy ti, kteří studium zahájili v PS 2019 a dříve) budou v druhé polovině roku 2020 (tedy pro podzimní semestr 2020) převedeni do tzv. studijního plánu na dostudování. S drobnými výjimkami se v jejich studijních povinnostech a v jejich průchodu studiem nic nezmění – a zároveň budou mít k dispozici vše, co budou mít ve studijní agendě studující nového studijního programu.

Detailní informace o novém studijním programu, studijních specializacích i studijním plánu na dostudování zde budou postupně zveřejněny do konce roku 2019. V případě jakýchkoli otázek se samozřejmě neváhejte obrátit na garanta programu Jakuba Macka nebo na studijního poradce Rudolfa Burgra.

 

doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra mediálních studií a žurnalistiky

kancelář: 5.46
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4740
e‑mail:
Garant programu

Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
kancelář: 5.46
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3301
e‑mail:
Studijní poradce