Erasmus+

Chceš zažít studentský pobyt a poznat studentský život v zahraničí? Máš ideální příležitost.

Přes Katedru mediálních studií a žurnalistiky lze vyjet do zahraničí jako i jako její absolvent, a to nejen do zemí Evropské unie, ale napřííklad také do USA, Kanady nebo do Austrálie. Veškeré informace a dokumenty ke stažení ke všem typům mobilit jsou dostupné na webu fakulty, na stránkách Centra zahraniční spolupráce a na webu https://dosveta.muni.cz/

Nejširší je nepřekvapivě nabídka zahraničních pobytů v rámci zemí EU, kam je možné vyjet na studijní, pracovní nebo výzkumný pobyt a také na letní školu. Nejčastěji využívaným typem je studijní pobyt v programu Erasmus+, který zájemcům umožňuje jednosemestrální nebo dvousemestrální studium na zahraniční univerzitě. Další informace o programu zde a v následujícím textu níže.

Katederní koordinátor zahraničních mobilit

Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D.
kancelář: 5.32
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7289
e‑mail:

Výběrové řízení pro program Erasmus+ 

Výběrové řízení na tento druh pobytu bývá vypisováno několikrát během kalendářního roku (obvykle v únoru, květnu a říjnu). Oznámení o něm spolu s uvedením veškerých základních informací je rozesíláno studujícím katedry hromadným emailem, vývěskou na katederním webu a Facebooku. Vybírat si můžete z téměř 40 zahraničních univerzit. Jejich seznam je každoročně aktualizován.

Výběrové řízení probíhá na základě včas odevzdaných on-line přihlášek (více k nim viz níže). Nad nimi se schází výběrová komise, která vybere vhodné uchazeče a zvolí, kterou z preferovaných univerzit mohou tito uchazeči studijně navštívit. Úspěšné přihlášky budou nominovány do online databáze a po vyjádření Centra zahraniční spolupráce se navržení uchazeči mohou ve stanovené lhůtě k nominaci vyjádřit (přijmout ji či odmítnout). O tomto kroku jsou studenti obeznámeni emailovou cestou.

Přihláška se podává výhradně elektronicky ve vymezeném období dle pořadí a typu výběrového řízení zde. V případě ucházení se o studijní pobyt, zájemce dle požadavků do této přihlášky povinně vkládá následující přílohy:

  1. motivační dopis v angličtině
  2. strukturovaný životopis (včetně e-mailu a mobilního čísla)
  3. potvrzení o jazykové kompetenci (FCE, CAE aj.) nebo předmět absolvovaný v cizím jazyce nebo absolvovaný jazykový kurz na úrovni odpovídající požadavkům zahraniční univerzity (uvedete v přihlášce)

V případě, že některá z uvedených příloh e-přihlášky chybí, je studující z výběrového řízení vyřazen.

Opakované studijní pobyty jsou v rámci programu Erasmus+ možné, avšak vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu vyhrazeny, mohou být studenti (za splnění ostatních výběrových kritérií) ve výběrovém řízení upřednostňováni následovně:

  1. studenti, kteří v minulosti nerealizovali studijní pobyt v rámci programu Erasmus+
  2. studenti, kteří v daném akademickém roce plánují uskutečnit pouze jeden studijní pobyt v rámci programu Erasmus+
  3. ostatní.

Kritéria pro hodnocení přihlášek jsou: motivační dopis, prospěch, jazyková kompetence, úroveň studia a předchozí pobyt.

Členové výběrové komise za Katedru mediálních studií a žurnalistiky:

doc. Mgr.  Jakub Macek, Ph.D. (vedoucí katedry),
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (zástupce vedoucího katedry),
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (koordinátor zahraničních mobilit).