Erasmus+

Chceš zažít studentský pobyt a poznat studentský život v zahraničí? Máš ideální příležitost.

Přes Katedru mediálních studií a žurnalistiky lze vyjet do zahraničí jako i jako její absolvent, a to nejen do zemí Evropské unie, ale napřííklad také do USA, Kanady nebo do Austrálie. Veškeré informace a dokumenty ke stažení ke všem typům mobilit jsou dostupné na webu fakulty, na stránkách Centra zahraniční spolupráce a na webu https://dosveta.muni.cz/

Nejširší je nepřekvapivě nabídka zahraničních pobytů v rámci zemí EU, kam je možné vyjet na studijní, pracovní nebo výzkumný pobyt a také na letní školu. Nejčastěji využívaným typem je studijní pobyt v programu Erasmus+, který zájemcům umožňuje jednosemestrální nebo dvousemestrální studium na zahraniční univerzitě. Další informace o programu zde a v následujícím textu níže.

Katederní koordinátor zahraničních mobilit

Výběrové řízení pro program Erasmus+ 

Výběrové řízení na tento druh pobytu bývá vypisováno několikrát během kalendářního roku (obvykle v únoru, květnu a říjnu). Oznámení o něm spolu s uvedením veškerých základních informací je rozesíláno studujícím katedry hromadným emailem, vývěskou na katederním webu a Facebooku. Vybírat si můžete z téměř 40 zahraničních univerzit. Jejich seznam je každoročně aktualizován.

Výběrové řízení probíhá na základě včas odevzdaných on-line přihlášek (více k nim viz níže). Nad nimi se schází výběrová komise, která vybere vhodné uchazeče a zvolí, kterou z preferovaných univerzit mohou tito uchazeči studijně navštívit. Úspěšné přihlášky budou nominovány do online databáze a po vyjádření Centra zahraniční spolupráce se navržení uchazeči mohou ve stanovené lhůtě k nominaci vyjádřit (přijmout ji či odmítnout). O tomto kroku jsou studenti obeznámeni emailovou cestou.

Přihláška se podává výhradně elektronicky ve vymezeném období dle pořadí a typu výběrového řízení zde. Povinné součásti přihlášky jsou:

  1. Strukturovaný životopis v AJ nebo ČJ (včetně mobilního čísla)
  2. Motivační dopis v jazyce studia. Pokud jim není angličtina, přiložte prosím i českou verzi.  V motivačním dopise uveďte studijní a odborné důvody, proč jste si uvedené univerzity vybral/a (konkrétní předměty/studijní programy, probíhající výzkum, očekávaný odborný přínos, apod.). Motivační dopis napište jeden pro všechny vámi vybrané univerzity.
  3. Informace o úrovni jazykových znalostí týkající se jazyka, ve kterém bude probíhat výuka na zahraniční univerzitě (certifikát, státní zkouška, maturita, absolvovaní angličtiny na MU)

Hlavními kritérii pro výběr studentů jsou motivace, studijní prospěch a znalost cizího jazyka, v němž bude studium na zahraniční instituci probíhat.

Členové výběrové komise za Katedru mediálních studií a žurnalistiky:

Prezentace s informacemi pro zájemce o Erasmus+ v ak. roce 2024-2025

Pro zájemce o Erasmus+ jsme připravili powerpointovou prezentaci, z níž se dozvíte vše podstatné. Prezentace obsahuje i zvukovou stopu a ke stažení je zde

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.