Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU je pedagogicky a výzkumně orientovanou katedrou. Naše práce má čtyři základní mise:

  1. Vychováváme budoucí novináře a lídry mediálních týmů. V rámci bakalářského studijního programu se věnujeme novinářské profesi. Naším cílem je připravit naše studenty na novinářskou práci v novinách, televizi, rozhlase nebo online médiích – a současně i na to, aby médií a své profesi dobře rozuměli a dobře chápali zodpovědnost, která je s jejich budoucím povoláním spojena. V navazujícím magisterském programu pak ve specializaci Mediální průmysly a produkce naše studenty připravujeme na práci na vedoucích pozicích v mediálních organizacích a produkčních a projektových týmech.
  2. Připravujeme budoucí mediální analytiky a vědce věnující se výzkumu médií. Dobře víme, jak ceněni jsou dobří analytici a jaký jich je nedostatek. Proto jsme v navazujícím magisterském programu otevřeli specializaci Mediální výzkum a analytika, jejíž absolventi budou plně připraveni jak na práci v analytických odděleních českých i zahraničních médií a ve výzkumných agenturách, tak i na cestu do akademického výzkumu. Vědecké práci v primárním výzkumu se pak věnují studenti našeho doktorského programu, kteří jsou pevnou součástí našich výzkumných týmů a projektů. 
  3. Věnujeme se mezinárodně viditelnému výzkumu. Výzkumné týmy, které při katedře pracují, se zabývají celou řadou témat – výzkumem uživatelů online technologií, mediálních publik, důvěry v média a aktuálních proměn žurnalistické profese, analýzami obsahů českých i zahraničních médií, studiem dějin českých médií. Náš výzkum byl a je podporován řadou domácích i mezinárodních vědeckých grantů – a publikační výstupy z něj se mnohdy ocitají jak v předních odborných časopisech, tak v knižní nabídce špičkových světových nakladatelství. 
  4. Kultivujeme veřejný prostor. Ctíme povinnost dělit se o výsledky své pedagogické i vědecké práce – spolupracujeme na vzdělávání novinářů i veřejnosti, sdílíme a popularizujeme výsledky našich výzkumů, zapojujeme se do expertního hodnocení českých médií. 

Katedra vznikla roku 1998, v návaznosti na založení Fakulty sociálních studií. Kořeny mediálních studií na Masarykově univerzitě nicméně sahají až do prvorepublikového Československa. U zrodu vědecké reflexe médií tehdy stály i dvě významné postavy české sociologie působící na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity: Arnošt Inocenc Bláha a Emanuel Chalupný. Regulérní studium médií na druhé největší univerzitě v České republice pak začalo v polovině 90. let minulého století.

Mediální studia a žurnalistika byly na Masarykově univerzitě od začátku pravidelné výuky spojovány do jednoho společného oboru mediální studia a žurnalistika. Výuka byla zahájena v roce 1995 na Filozofické fakultě, před vznikem Katedry mediálních studií a žurnalistiky ji organizačně zajišťovala škola sociálních studií v rámci Katedry sociologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.