Terminář
jarní semestr 2024

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Termín pro bakaláře

Termín pro magistry

Závazný výběr školitele a vložení návrhu anotace ZP do odevzdávárny předmětů ZURb1120 / ZURn4110 (nutné pro udělení zápočtu)

31. 5. 2024

31. 5. 2024

Vložení návrhu projektu ZP do odevzdávány předmětů ZURb1121 / ZURn4111 (nutné pro udělení zápočtu)

31. 5. 2024

31. 5. 2024

Přihlášení ke SZZ (k řádnému i opravnému termínu), tj. k obhajobě a/nebo k ústní/písemné části SZZ v IS (Rozpisy studentů – Přihlášky ke SZZ…)

1. 4. 2024

1. 4. 2024

Termín pro poslední úpravu zadání ZP (týká se těch, kdo se chystají odevzdat závěrečné práce v tomto semestru!)

3. 5. 2024

19. 4. 2024

Vložení hrubé verze ZP do odevzdávány předmětu ZURb1122 / ZURn4112 (nutné pro udělení zápočtu)

3. 5. 2024

19. 4. 2024

Zveřejnění komisí pro SZZ a obhajoby

5. 5. 2024 *)

5. 5. 2024 *)

Školitelé odevzdávají seznam prací, u nichž budou skryty citlivé přílohy

10. 5. 2024

26. 4. 2024

Termín pro ne/udělení zápočtu z předmětu ZURb1118/ZUR782/442/ZURn4112

10. 5. 2024

26. 4. 2024

Odevzdání ZP vč. příloh: do ISu do 15:00 + 1 výtisk na sekretariát katedry do 15:00

20. 5. 2024

6. 5. 2024

Školitel provede v IS kontrolu odevzdané práce (čitelnost, plagiátorství apod.)

27. 5. 2024

13. 5. 2024

Posudky závěrečných prací budou v IS vloženy do 23:59 hod.

10. 6. 2024

27. 5. 2024 

STÁTNICE - BAKALÁŘI

Červen 2024

Zkouška –Teorie masové komunikace (ZURs1003, ZURs1004, ZURs1005, ZURs201, ZURs101)

10.-12. 6. 2024 *)

Písemná zkouška – Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZURs1002, ZURs202)

13. 6. 2024 *)

Obhajoby bakalářských prací

18.–21. 6. 2024 *)

STÁTNICE - MAGISTŘI

Květen a červen 2024

Teorie a dějiny médií (ZURs4002)

28. a 25. 5. 2024 *)

Obhajoby diplomových prací (ZURs4001)

4. a 5. 6. 2024 *)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH PROGRAMŮ 

 

Přijímací zkoušky do magisterského studia (studenti FSS i jiných fakult)

Přihlášky do 30. 4. 2024

Přílohy do 27. 5. 2024

Přijímací zkoušky do doktorského studia (studenti FSS i jiných fakult)

Přihlášky do 30. 4. 2024

Termín odevzdání příloh bude upřesněn

* Konkrétní rozpis obhajob a zkoušek bude k dispozici po termínech odevzdání závěrečných prací.
** Datum bude upřesněno později.

Harmonogram akademického roku


Období podzim 2023 jaro 2024
Zveřejnění rozvrhu 25. 8. 2023 24. 1. 2024
Začátek registrace předmětů 19. 6. 2023 2. 1. 2024
Konec registrace předmětů 27. 8. 2023 29. 1. 2024
Začátek zápisu předmětů 28. 8. 2023 30. 1. 2024
Konec zápisu předmětů 17. 9. 2023 18. 2. 2024
Začátek změn v zápisu předmětů 18. 9. 2023 19. 2. 2024
Začátek výuky 18. 9. 2023 19. 2. 2024
Konec změn v zápisu předmětů 1. 10. 2023 3. 3. 2024
Konec výuky 17. 12. 2023 19. 5. 2024
Začátek zkouškového období 2. 1. 2024 20. 5. 2024
Konec zkouškového období 16. 2. 2024 28. 6. 2024
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 8. 1. 2024 27. 5. 2024
Konec státnicového období 26. 1. 2024 28. 6. 2024
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 8. 1. 2024 27. 5. 2024
Konec státnicového období 26. 1. 2024 28. 6. 2024
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.