Terminář
jarní semestr 2020

Verze aktualizovaná k 18. srpnu 2020

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Termín pro bakaláře

Termín pro magistry

Závazný výběr školitele v rámci seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZUR781/ZUR441/ZURn4110

1. 3. 2020

ZUR441: 1. 3. 2020

ZURn4110: 14. 6. 2020

Odevzdání návrhu projektu ZP do odevzdávány seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZUR161/781/441 (nutné pro udělení zápočtu):

14. 6. 2020

14. 6. 2020

Přihlášení ke SZZ (k řádnému i opravnému termínu), tj. k obhajobě a/nebo k písemné části SZZ v ISu (Rozpisy studentů – Přihlášky ke SZZ…)

Pro zářijový termín: 27. 8. 2020

Pro zářijový termín: 5. 9. 2020

Termín pro poslední úpravu zadání ZP (týká se těch, kdo se chystají odevzdat závěrečné práce v tomto semestru!)

Pro zářijový termín: 19. 8. 2020

Pro zářijový termín: 28. 8. 2020

Odevzdání hrubé verze ZP do Odevzdávány předmětu ZURb1118/ZUR162/782/442 (nutné pro udělení zápočtu):

Pro zářijový termín: 19. 8. 2020

Pro zářijový termín: 28. 8. 2020

Školitelé odevzdávají seznam prací, u nichž budou skryty citlivé přílohy

Pro zářijový termín: 26. 8. 2020

Pro zářijový termín: 4. 9. 2020

Termín pro ne/udělení zápočtu z předmětu ZURb1118/ZUR162/782/442

Pro zářijový termín: 26. 8. 2020

Pro zářijový termín: 4. 9. 2020

Odevzdání ZP vč. příloh: do ISu do 15.00 hod.

Pro zářijový termín: 2. 9. 2020

Pro zářijový termín: 11. 9. 2020

Školitel provede v IS kontrolu odevzdané práce (čitelnost, plagiátorství apod.)

Pro zářijový termín: 3. 9. 2020

Pro zářijový termín: 12. 9. 2020

Posudky závěrečných prací budou v IS vloženy do 23:59 hod.

Pro zářijový termín: 9. – 11. 9. 2020

Pro zářijový termín: 18. – 23. 9. 2020

STÁTNICE - BAKALÁŘI

 

Písemná zkouška – Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZURs102, ZURs202)

Pro zářijový termín: 3. 9. 2020 *

Obhajoby bakalářských prací a ústní SZZ z Teorie masové komunikace

Pro zářijový termín: 16. – 21. 9. 2020 *

Ústní SZZ z Teorie masové komunikace pro studenty obhajující na druhém oboru

Pro zářijový termín: 16. – 21. 9. 2020 *

STÁTNICE - MAGISTŘI

 

Obhajoby diplomových prací a ústní SZZ (Teorie médií, Metody a techniky výzkumu médií, Dějiny médií)

Pro zářijový termín: 25., 29. – 30. 9. 2020 *

Přijímací zkoušky do magisterského studia (studenti FSS i jiných fakult)

Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2020

Termíny odevzdání příloh a jejich vyhodnocení komisí jsou k dispozici zde.  

Přijímací zkoušky do doktorského studia (studenti FSS i jiných fakult)

Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2020

Červnový termín vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek: 25. 6. 2020

Zářijový termín vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek: 1. 10. 2020

 

* Konkrétní rozpis obhajob a zkoušek bude k dispozici po termínech odevzdání závěrečných prací.

Harmonogram akademického roku


Období podzim 2020 jaro 2021
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020 25. 1. 2021
Začátek registrace předmětů 22. 6. 2020 18. 1. 2021
Konec registrace předmětů 31. 8. 2020 31. 1. 2021
Začátek zápisu předmětů 1. 9. 2020 1. 2. 2021
Konec zápisu předmětů 4. 10. 2020 28. 2. 2021
Začátek změn v zápisu předmětů 1. 9. 2020 1. 2. 2021
Začátek výuky 5. 10. 2020 1. 3. 2021
Konec změn v zápisu předmětů 18. 10. 2020 14. 3. 2021
Konec výuky 17. 1. 2021 30. 5. 2021
Začátek zkouškového období 18. 1. 2021 31. 5. 2021
Konec zkouškového období 28. 2. 2021 11. 7. 2021
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 18. 1. 2021 31. 5. 2021
Konec státnicového období 12. 2. 2021 25. 6. 2021
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 18. 1. 2021 31. 5. 2021
Konec státnicového období 12. 2. 2021 25. 6. 2021
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není