Terminář
jarní semestr 2023

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Termín pro bakaláře

Termín pro magistry

Závazný výběr školitele v rámci seminářů I, tj. předmětů ZURb1117 (převedení studenti ze starého studijního programu)/ZUR441/ZURn4110

-

ZUR441: 12. 3. 2023
ZURn4110: 11. 6. 2023

Závazný výběr školitele a odevzdání návrhu anotace BP do odevzdávány prosemináře ZURb1119 (nutné pro udělení zápočtu)

14. 5. 2023

-

Odevzdání návrhu projektu ZP do odevzdávány seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZUR441/ZURn4111 (nutné pro udělení zápočtu)

14. 5. 2023

14. 5. 2023

Přihlášení ke SZZ (k řádnému i opravnému termínu), tj. k obhajobě a/nebo k písemné části SZZ v ISu (aplikace Student --- Během studia --- Rozpisy témat/Moje témata/Přihláška ke SZZ)

13. 4. 2022

13. 4. 2023

Termín pro poslední úpravu zadání ZP (týká se těch, kdo se chystají odevzdat závěrečné práce v tomto semestru!)

21. 4. 2023

10. 5. 2023

Odevzdání hrubé verze ZP do Odevzdávány předmětu ZURb1118/ZUR782/ZUR442/ZURn4112 (nutné pro udělení zápočtu)

21. 4. 2023

10. 5. 2023

Školitelé odevzdávají seznam prací, u nichž budou skryty citlivé přílohy

28. 4. 2023

17. 5. 2023

Termín pro ne/udělení zápočtu z předmětu ZURb1118/ZUR782/ZUR442/ZURn4112

28. 4. 2023

17. 5. 2023

Odevzdání ZP vč. příloh: do ISu do 15:00 + 1 výtisk na sekretariát katedry do 15:00

3. 5. 2023

24. 5. 2023

Školitel provede v IS kontrolu odevzdané práce (čitelnost, plagiátorství apod.)

9. 5. 2023

30. 5. 2023

Posudky závěrečných prací budou v IS vloženy do 23:59 hod.

22. 5. 2023

11. 6. 2023 

STÁTNICE - BAKALÁŘI

KvětenČerven 2023

Zkouška –Teorie masové komunikace (ZURs1003, ZURs1004, ZURs1005, ZURs201, ZURs101)

22. a 23. 5. 2023*

Písemná zkouška – Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZURs1002, ZURs202, ZURs102)

25. 5. 2023*

Obhajoby bakalářských prací

30. 5.–1. 6. 2023*

STÁTNICE - MAGISTŘI

Červen 2023

Dějiny médií (ZURs4003), Teorie médií (ZURs4004), Metody a techniky výzkumu médií (ZURs4005) 

13.–14. 6. 2023*

Teorie a dějiny médií (ZURs4002)

13.–14. 6. 2023*

Obhajoby diplomových prací (ZURs4001)

19.–20. 6. 2023*

Přijímací zkoušky do magisterského studia (studenti FSS i jiných fakult)

Přihlášky do 30. 4. 2023; Přílohy do 14. 5. 2023

Přijímací zkoušky do doktorského studia (studenti FSS i jiných fakult)

**

* Konkrétní rozpis obhajob a zkoušek bude k dispozici po termínech odevzdání závěrečných prací.
** Datum bude upřesněno později.

Harmonogram akademického roku


Období podzim 2022 jaro 2023
Zveřejnění rozvrhu 26. 8. 2022 24. 1. 2023
Začátek registrace předmětů 20. 6. 2022 2. 1. 2023
Konec registrace předmětů 28. 8. 2022 31. 1. 2023
Začátek zápisu předmětů 29. 8. 2022 1. 2. 2023
Konec zápisu předmětů 11. 9. 2022 12. 2. 2023
Začátek změn v zápisu předmětů 29. 8. 2022 1. 2. 2023
Začátek výuky 12. 9. 2022 13. 2. 2023
Konec změn v zápisu předmětů 25. 9. 2022 26. 2. 2023
Konec výuky 11. 12. 2022 14. 5. 2023
Začátek zkouškového období 2. 1. 2023 15. 5. 2023
Konec zkouškového období 12. 2. 2023 25. 6. 2023
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 2. 1. 2023 22. 5. 2023
Konec státnicového období 27. 1. 2023 23. 6. 2023
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 2. 1. 2023 22. 5. 2023
Konec státnicového období 27. 1. 2023 23. 6. 2023
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.