Terminář
podzimní semestr 2020

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Termín pro bakaláře

Termín pro magistry

Závazný výběr školitele v rámci seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZUR781/ZUR441/ZURn4110

31. 10. 2020

ZUR441: 31. 10. 2020
ZURn4110: 17. 1. 2021

Odevzdání návrhu projektu ZP do odevzdávány seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/781/441 (nutné pro udělení zápočtu):

19. 1. 2021

19. 1. 2021

Přihlášení ke SZZ (k řádnému i opravnému termínu), tj. k obhajobě a/nebo k písemné části SZZ v ISu (Rozpisy studentů – Přihlášky ke SZZ…)

29. 11. 2020

29. 11. 2020

Termín pro poslední úpravu zadání ZP (týká se těch, kdo se chystají odevzdat závěrečné práce v tomto semestru!)

14. 12. 2020

7. 12. 2020

Odevzdání hrubé verze ZP do Odevzdávány předmětu ZURb1118/782/442 (nutné pro udělení zápočtu):

14. 12. 2020

7. 12. 2020

Školitelé odevzdávají seznam prací, u nichž budou skryty citlivé přílohy

21. 12. 2020

14. 12. 2020

Termín pro ne/udělení zápočtu z předmětu ZURb1118/782/442

21. 12. 2020

14. 12. 2020

Odevzdání ZP vč. příloh: do ISu do 15.00 hod.

6. 1. 2021

4. 1. 2021

Školitel provede v IS kontrolu odevzdané práce (čitelnost, plagiátorství apod.)

9. 1. 2021

7. 1. 2021

Posudky závěrečných prací budou v IS vloženy do 23:59 hod.

2. 2. 2021

20. 1. 2020 

STÁTNICE - BAKALÁŘI

Únor 2021

Písemná zkouška – Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZURs102, ZURs202)

3. 2. 2021*

Zkouška – Teorie masové komunikace (ZURs101, ZURs201) – probíhá spolu s obhajobami

9.–12. 2. 2021*

Obhajoby bakalářských prací

9.–12. 2. 2021*

STÁTNICE - MAGISTŘI

Leden 2021

Dějiny médií (ZURs304), Teorie masové komunikace (ZURs303) a Metody a techniky výzkumu médií (ZURs306) – SZZ probíhá spolu s obhajobami

18., 20.–21. 1. 2021*

Obhajoby diplomových prací

27.–29. 1. 2021*

Přijímací zkoušky do magisterského studia (studenti FSS i jiných fakult)

bude upřesněno

Přijímací zkoušky do doktorského studia (studenti FSS i jiných fakult)

bude upřesněno

 

* Konkrétní rozpis obhajob a zkoušek bude k dispozici po termínech odevzdání závěrečných prací.

Harmonogram akademického roku


Období podzim 2020 jaro 2021
Zveřejnění rozvrhu 31. 8. 2020 25. 1. 2021
Začátek registrace předmětů 22. 6. 2020 18. 1. 2021
Konec registrace předmětů 31. 8. 2020 31. 1. 2021
Začátek zápisu předmětů 1. 9. 2020 1. 2. 2021
Konec zápisu předmětů 4. 10. 2020 28. 2. 2021
Začátek změn v zápisu předmětů 1. 9. 2020 1. 2. 2021
Začátek výuky 5. 10. 2020 1. 3. 2021
Konec změn v zápisu předmětů 18. 10. 2020 14. 3. 2021
Konec výuky 17. 1. 2021 30. 5. 2021
Začátek zkouškového období 18. 1. 2021 31. 5. 2021
Konec zkouškového období 28. 2. 2021 11. 7. 2021
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 18. 1. 2021 31. 5. 2021
Konec státnicového období 12. 2. 2021 25. 6. 2021
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 18. 1. 2021 31. 5. 2021
Konec státnicového období 12. 2. 2021 25. 6. 2021
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není