Terminář
jarní semestr 2021

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Termín pro bakaláře

Termín pro magistry

Závazný výběr školitele v rámci seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZURb1119/ZUR781/ZUR441/ZURn4110

ZURb1117, ZUR781: 28. 3. 2021
ZURb1119: 27. 6. 2021

ZUR441: 28. 3. 2021
ZURn4110: 28. 5. 2021

Odevzdání návrhu projektu ZP do odevzdávány seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZUR781/ZUR441/ZURn4111 (nutné pro udělení zápočtu)

30. 5. 2021

30. 5. 2021

Přihlášení ke SZZ (k řádnému i opravnému termínu), tj. k obhajobě a/nebo k písemné části SZZ v ISu (aplikace Student --- Během studia --- Rozpisy témat/Moje témata/Přihláska ke SZZ)

16. 4. 2021

16. 4. 2021

Termín pro poslední úpravu zadání ZP (týká se těch, kdo se chystají odevzdat závěrečné práce v tomto semestru!)

28. 4. 2021

30. 4. 2021

Odevzdání hrubé verze ZP do Odevzdávány předmětu ZURb1118/ZUR782/ZUR442/ZURn4112 (nutné pro udělení zápočtu)

28. 4. 2021

30. 4. 2021

Školitelé odevzdávají seznam prací, u nichž budou skryty citlivé přílohy

28. 4. 2021

30. 4. 2021

Termín pro ne/udělení zápočtu z předmětu ZURb1118/ZUR782/ZUR442/ZURn4112

5. 5. 2021

7. 5. 2021

Odevzdání ZP vč. příloh: do ISu do 15.00 hod.

11. 5. 2021

12. 5. 2021

Školitel provede v IS kontrolu odevzdané práce (čitelnost, plagiátorství apod.)

18. 5. 2021

19. 5. 2021

Posudky závěrečných prací budou v IS vloženy do 23:59 hod.

31. 5. 2021

16. 6. 2021 

STÁTNICE - BAKALÁŘI

KvětenČerven 2021

Písemná zkouška – Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZURs102, ZURs202) – probíhá online!

31. 5. 2021

Obhajoby bakalářských prací a ústní SZZ z Teorie masové komunikace (ZURs101, ZURs201) – probíhají online!

8.–11. 6. 2021*

STÁTNICE - MAGISTŘI

Červen 2021

Ústní SZZ – Dějiny médií (ZURs304), Teorie médií (ZURs303) a Metody a techniky výzkumu médií (ZURs306) – probíhají online!

15.–17. 6. 2021*

Obhajoby diplomových prací – probíhají online!

23.–25. 6. 2021*

Přijímací zkoušky do magisterského studia (studenti FSS i jiných fakult)

bude upřesněno

Přijímací zkoušky do doktorského studia (studenti FSS i jiných fakult)

bude upřesněno

 

* Konkrétní rozpis obhajob a zkoušek bude k dispozici po termínech odevzdání závěrečných prací.

Harmonogram akademického roku


Období podzim 2021 jaro 2022
Zveřejnění rozvrhu 31.08.2021 31.01.2022
Začátek registrace předmětů 21.06.2021 03.01.2022
Konec registrace předmětů 31.08.2021 31.01.2022
Začátek zápisu předmětů 01.09.2021 01.02.2022
Konec zápisu předmětů 12.09.2021 13.02.2022
Začátek změn v zápisu předmětů 01.09.2021 01.02.2022
Začátek výuky 13.09.2021 14.02.2022
Konec změn v zápisu předmětů 26.09.2021 27.02.2022
Konec výuky 12.12.2021 15.05.2022
Začátek zkouškového období 03.01.2022 16.05.2022
Konec zkouškového období 13.02.2022 26.06.2022
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 03.01.2022 23.05.2022
Konec státnicového období 28.01.2022 24.06.2022
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 03.01.2022 23.05.2022
Konec státnicového období 28.01.2022 24.06.2022
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.