Terminář
jarní semestr 2021

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Termín pro bakaláře

Termín pro magistry

Závazný výběr školitele v rámci seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZURb1119/ZUR781/ZUR441/ZURn4110

ZURb1117, ZUR781: 28. 3. 2021
ZURb1119: 27. 6. 2021

ZUR441: 28. 3. 2021
ZURn4110: 28. 5. 2021

Odevzdání návrhu projektu ZP do odevzdávány seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZUR781/ZUR441/ZURn4111 (nutné pro udělení zápočtu)

30. 5. 2021

30. 5. 2021

Přihlášení ke SZZ (k řádnému i opravnému termínu), tj. k obhajobě a/nebo k písemné části SZZ v ISu (aplikace Student --- Během studia --- Rozpisy témat/Moje témata/Přihláska ke SZZ)

16. 4. 2021

16. 4. 2021

Termín pro poslední úpravu zadání ZP (týká se těch, kdo se chystají odevzdat závěrečné práce v tomto semestru!)

28. 4. 2021

30. 4. 2021

Odevzdání hrubé verze ZP do Odevzdávány předmětu ZURb1118/ZUR782/ZUR442/ZURn4112 (nutné pro udělení zápočtu)

28. 4. 2021

30. 4. 2021

Školitelé odevzdávají seznam prací, u nichž budou skryty citlivé přílohy

28. 4. 2021

30. 4. 2021

Termín pro ne/udělení zápočtu z předmětu ZURb1118/ZUR782/ZUR442/ZURn4112

5. 5. 2021

7. 5. 2021

Odevzdání ZP vč. příloh: do ISu do 15.00 hod.

11. 5. 2021

12. 5. 2021

Školitel provede v IS kontrolu odevzdané práce (čitelnost, plagiátorství apod.)

18. 5. 2021

19. 5. 2021

Posudky závěrečných prací budou v IS vloženy do 23:59 hod.

31. 5. 2021

16. 6. 2021 

STÁTNICE - BAKALÁŘI

KvětenČerven 2021

Písemná zkouška – Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZURs102, ZURs202) – probíhá online!

31. 5. 2021

Obhajoby bakalářských prací a ústní SZZ z Teorie masové komunikace (ZURs101, ZURs201) – probíhají online!

8.–11. 6. 2021*

STÁTNICE - MAGISTŘI

Červen 2021

Ústní SZZ – Dějiny médií (ZURs304), Teorie médií (ZURs303) a Metody a techniky výzkumu médií (ZURs306) – probíhají online!

15.–17. 6. 2021*

Obhajoby diplomových prací – probíhají online!

23.–25. 6. 2021*

Přijímací zkoušky do magisterského studia (studenti FSS i jiných fakult)

bude upřesněno

Přijímací zkoušky do doktorského studia (studenti FSS i jiných fakult)

bude upřesněno

 

* Konkrétní rozpis obhajob a zkoušek bude k dispozici po termínech odevzdání závěrečných prací.

Harmonogram akademického roku


Období podzim 2020 jaro 2021
Zveřejnění rozvrhu 31.08.2020 25.01.2021
Začátek registrace předmětů 22.06.2020 18.01.2021
Konec registrace předmětů 31.08.2020 31.01.2021
Začátek zápisu předmětů 01.09.2020 01.02.2021
Konec zápisu předmětů 04.10.2020 28.02.2021
Začátek změn v zápisu předmětů 01.09.2020 01.02.2021
Začátek výuky 05.10.2020 01.03.2021
Konec změn v zápisu předmětů 18.10.2020 14.03.2021
Konec výuky 17.01.2021 30.05.2021
Začátek zkouškového období 18.01.2021 31.05.2021
Konec zkouškového období 28.02.2021 11.07.2021
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 18.01.2021 31.05.2021
Konec státnicového období 12.02.2021 25.06.2021
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 18.01.2021 31.05.2021
Konec státnicového období 12.02.2021 25.06.2021
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.