Terminář
podzimní semestr 2019

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Termín pro bakaláře  Termín pro magistry

Odevzdání návrhu projektu ZP do odevzdávány seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZUR161/781/441 (nutné pro udělení zápočtu):

7. 1. 2020 7. 1. 2020
Přihlášení ke SZZ (k řádnému i opravnému termínu), tj. k obhajobě a/nebo k písemné části SZZ v ISu (Rozpisy studentů – Přihlášky ke SZZ…) 25. 11. 2019 25. 11. 2019
Termín pro poslední úpravu zadání ZP (týká se těch, kdo se nyní chystají odevzdání závěrečné práce!) 1. 12. 2019 1. 12. 2019

Odevzdání hrubé verze ZP do Odevzdávány předmětu ZURb1118/ZUR162/782/442 (nutné pro udělení zápočtu):

1. 12 .2019 8. 12. 2019
Školitelé odevzdávají seznam prací, u nichž budou skryty citlivé přílohy 8. 12. 2019 15. 12. 2019

Termín pro ne/udělení zápočtu z předmětu ZURb1118/ZUR162/782/442

8. 12. 2019 15. 12. 2019
Odevzdání ZP: sekretariát do 15.00 hod.
(2x tištěná verze /pevná vazba nebo termovazba/). Předtím již musí být všechny části práce vč. příloh vložené v ISu.
13. 12. 2019 3. 1. 2020
Školitel provede v IS kontrolu odevzdané práce (čitelnost, plagiátorství apod.) 17. 12. 2019 7. 1. 2019
Posudky závěrečných prací budou v IS vloženy do 23:59 hod. 7. 1. 2020 21. 1. 2020
STÁTNICE - BAKALÁŘI Leden 2020 *
Písemná zkouška – Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZURs102, ZURs202) 8. 1. 
Písemná zkouška – Teorie masové komunikace (ZURs101, ZURs201) 6. 1. 
Obhajoby bakalářských prací 15.17. 1.
STÁTNICE - MAGISTŘI Leden 2020 *
Dějiny médií  (ZURs301, ZURs304) 20.22.1.
Teorie masové komunikace  (ZURs303) 20.22.1.
Teorie médií (ZURs305) 20.22.1.
Metody a techniky výzkumu médií (ZURs306) 20.22.1.
Obhajoby diplomových prací

29.–31. 1.

Přijímací zkoušky do magisterského studia (studenti FSS i jiných fakult) 28. 1. 2020
Přijímací zkoušky do doktorského studia (studenti FSS i jiných fakult) 6. 2. 2020

Harmonogram akademického roku


Období podzim 2019 jaro 2020
Zveřejnění rozvrhu 5. 8. 2019 27. 1. 2020
Začátek registrace předmětů 24. 6. 2019 2. 1. 2020
Konec registrace předmětů 1. 9. 2019 31. 1. 2020
Začátek zápisu předmětů 2. 9. 2019 1. 2. 2020
Konec zápisu předmětů 15. 9. 2019 16. 2. 2020
Začátek změn v zápisu předmětů 2. 9. 2019 1. 2. 2020
Začátek výuky 16. 9. 2019 17. 2. 2020
Konec změn v zápisu předmětů 29. 9. 2019 1. 3. 2020
Konec výuky 15. 12. 2019 17. 5. 2020
Začátek zkouškového období 2. 1. 2020 18. 5. 2020
Konec zkouškového období 12. 2. 2020 28. 6. 2020
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 6. 1. 2020 25. 5. 2020
Konec státnicového období 31. 1. 2020 26. 6. 2020
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 6. 1. 2020 25. 5. 2020
Konec státnicového období 31. 1. 2020 26. 6. 2020
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není