Terminář
jarní semestr 2020

Verze aktualizovaná k 23. březnu 2020

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Termín pro bakaláře

Termín pro magistry

Závazný výběr školitele v rámci seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZUR781/ZUR441/ZURn4110

1. 3. 2020

ZUR441: 1.3.2020

ZURn4110: 14.6.2020

Odevzdání návrhu projektu ZP do odevzdávány seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZUR161/781/441 (nutné pro udělení zápočtu):

14. 6. 2020

14. 6. 2020

Přihlášení ke SZZ (k řádnému i opravnému termínu), tj. k obhajobě a/nebo k písemné části SZZ v ISu (Rozpisy studentů – Přihlášky ke SZZ…)

Pro červnový termín: 30.4.2020

Pro zářijový termín: 30.6.2020

Pro červnový termín: 30.4.2020

Pro zářijový termín: 30.6.2020

Termín pro poslední úpravu zadání ZP (týká se těch, kdo se chystají odevzdat závěrečné práce v tomto semestru!)

Pro červnový termín: 11. 5. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Pro červnový termín: 25. 5. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Odevzdání hrubé verze ZP do Odevzdávány předmětu ZURb1118/ZUR162/782/442 (nutné pro udělení zápočtu):

Pro červnový termín: 11. 5 .2019

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Pro červnový termín: 24. 5. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Školitelé odevzdávají seznam prací, u nichž budou skryty citlivé přílohy

Pro červnový termín: 18. 5. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Pro červnový termín: 1. 6. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Termín pro ne/udělení zápočtu z předmětu ZURb1118/ZUR162/782/442

Pro červnový termín: 18. 5. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Pro červnový termín: 1. 6. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Odevzdání ZP vč. příloh: do ISu do 15.00 hod.

Pro červnový termín: 25. 5. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Pro červnový termín: 8. 6. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Školitel provede v IS kontrolu odevzdané práce (čitelnost, plagiátorství apod.)

Pro červnový termín: 26. 5. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Pro červnový termín: 9. 6. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Posudky závěrečných prací budou v IS vloženy do 23:59 hod.

Pro červnový termín: 1. – 3. 6. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

Pro červnový termín: 15. – 17. 6. 2020

Pro zářijový termín: bude upřesněno

STÁTNICE - BAKALÁŘI

Květen / Červen 2020 *

Písemná zkouška – Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZURs102, ZURs202)

26. 5.

Písemná zkouška – Teorie masové komunikace (ZURs101, ZURs201)

28. 5.

Obhajoby bakalářských prací

8.–10. 6.

STÁTNICE - MAGISTŘI

Červen 2020 *

Dějiny médií  (ZURs301, ZURs304)

12., 15., 16.6. *

Teorie masové komunikace  (ZURs303)

12., 15., 16.6. *

Teorie médií (ZURs305)

12., 15., 16.6. *

Metody a techniky výzkumu médií (ZURs306)

12., 15., 16.6. *

Obhajoby diplomových prací

22. – 24. 6. *

Přijímací zkoušky do magisterského studia (studenti FSS i jiných fakult)

Červnový termín: 25. 6. 2020

Zářijový termín: dosud nebyl stanoven 

Přijímací zkoušky do doktorského studia (studenti FSS i jiných fakult)

Červnový termín: 25. 6. 2020

Zářijový termín: dosud nebyl stanoven

 

* Konkrétní rozpis obhajob a přesnější rozpis písemných testů bude k dispozici po termínech odevzdání závěrečných prací.

Harmonogram akademického roku


Období podzim 2019 jaro 2020
Zveřejnění rozvrhu 5. 8. 2019 27. 1. 2020
Začátek registrace předmětů 24. 6. 2019 2. 1. 2020
Konec registrace předmětů 1. 9. 2019 31. 1. 2020
Začátek zápisu předmětů 2. 9. 2019 1. 2. 2020
Konec zápisu předmětů 15. 9. 2019 16. 2. 2020
Začátek změn v zápisu předmětů 2. 9. 2019 1. 2. 2020
Začátek výuky 16. 9. 2019 17. 2. 2020
Konec změn v zápisu předmětů 29. 9. 2019 1. 3. 2020
Konec výuky 15. 12. 2019 17. 5. 2020
Začátek zkouškového období 2. 1. 2020 18. 5. 2020
Konec zkouškového období 12. 2. 2020 28. 6. 2020
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 6. 1. 2020 25. 5. 2020
Konec státnicového období 31. 1. 2020 26. 6. 2020
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 6. 1. 2020 25. 5. 2020
Konec státnicového období 31. 1. 2020 26. 6. 2020
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není