Terminář
jarní semestr 2022

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Termín pro bakaláře

Termín pro magistry

Závazný výběr školitele v rámci seminářů I, tj. předmětů ZURb1117 (převedení studenti ze starého studijního programu)/ZUR441/ZURn4110

13. 3. 2022

ZUR441: 13. 3. 2022
ZURn4110: 12. 6. 2022

Odevzdání návrhu anotace BP do odevzdávárny prosemináře ZURb1119 (nutné pro udělení zápočtu)

12. 6. 2022

-

Odevzdání návrhu projektu ZP do odevzdávány seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZUR441/ZURn4111 (nutné pro udělení zápočtu)

15. 5. 2022

15. 5. 2022

Přihlášení ke SZZ (k řádnému i opravnému termínu), tj. k obhajobě a/nebo k písemné části SZZ v ISu (aplikace Student --- Během studia --- Rozpisy témat/Moje témata/Přihláska ke SZZ)

14. 4. 2022

14. 4. 2022

Termín pro poslední úpravu zadání ZP (týká se těch, kdo se chystají odevzdat závěrečné práce v tomto semestru!)

22. 4. 2022

11. 5. 2022

Odevzdání hrubé verze ZP do Odevzdávány předmětu ZURb1118/ZUR782/ZUR442/ZURn4112 (nutné pro udělení zápočtu)

22. 4. 2022

11. 5. 2022

Školitelé odevzdávají seznam prací, u nichž budou skryty citlivé přílohy

29. 4. 2022

18. 5. 2022

Termín pro ne/udělení zápočtu z předmětu ZURb1118/ZUR782/ZUR442/ZURn4112

29. 4. 2022

18. 5. 2022

Odevzdání ZP vč. příloh: do ISu do 15:00 + 1 výtisk na sekretariát katedry do 15:00

4. 5. 2022

25. 5. 2022

Školitel provede v IS kontrolu odevzdané práce (čitelnost, plagiátorství apod.)

10. 5. 2022

31. 5. 2022

Posudky závěrečných prací budou v IS vloženy do 23:59 hod.

23. 5. 2022

12. 6. 2022 

STÁTNICE - BAKALÁŘI

Květen-Červen 2022**

Písemná zkouška – Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZURs1002, ZURs202, ZURs102)

23.–26. 5. 2022*

Zkouška –Teorie masové komunikace (ZURs1003, ZURs1004, ZURs1005, ZURs201, ZURs101)

23.–26. 5. 2022*

Obhajoby bakalářských prací

31. 5.–2. 6. 2022*

STÁTNICE - MAGISTŘI

Červen 2022

Dějiny médií (ZURs4003), Teorie médií (ZURs4004),Metody a techniky výzkumu médií (ZURs4005) 

14.–16. 6. 2022*

Teorie a dějiny médií (ZURs4002)

14.–16. 6. 2022*

Obhajoby diplomových prací (ZURs4001)

20.–22. 6. 2022*

Přijímací zkoušky do magisterského studia (studenti FSS i jiných fakult)

Přihlášky do 30. 4. 2022; Přílohy do 15. 5. 2022

Přijímací zkoušky do doktorského studia (studenti FSS i jiných fakult)

23. 6. 2022

* Konkrétní rozpis obhajob a zkoušek bude k dispozici po termínech odevzdání závěrečných prací.
** Obhajoby bakalářských prací pro PS 2021: 26.–28. 1. 2022

Harmonogram akademického roku


Období podzim 2021 jaro 2022
Zveřejnění rozvrhu 31.08.2021 31.01.2022
Začátek registrace předmětů 21.06.2021 03.01.2022
Konec registrace předmětů 31.08.2021 31.01.2022
Začátek zápisu předmětů 01.09.2021 01.02.2022
Konec zápisu předmětů 12.09.2021 13.02.2022
Začátek změn v zápisu předmětů 01.09.2021 01.02.2022
Začátek výuky 13.09.2021 14.02.2022
Konec změn v zápisu předmětů 26.09.2021 27.02.2022
Konec výuky 12.12.2021 15.05.2022
Začátek zkouškového období 03.01.2022 16.05.2022
Konec zkouškového období 13.02.2022 26.06.2022
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 03.01.2022 23.05.2022
Konec státnicového období 28.01.2022 24.06.2022
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 03.01.2022 23.05.2022
Konec státnicového období 28.01.2022 24.06.2022
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.