Terminář
podzimní semestr 2022

 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Termín pro bakaláře

Termín pro magistry

Závazný výběr školitele v rámci seminářů I, tj. předmětů ZURb1117 (převedení studenti ze starého studijního programu)/ZUR441/ZURn4110

9. 10. 2022

ZUR441: 9. 10. 2022
ZURn4110: 15. 1. 2023

Závazný výběr školitele a odevzdání návrhu anotace BP do odevzdávány prosemináře ZURb1119 (nutné pro udělení zápočtu)

11. 12. 2022

-

Odevzdání návrhu projektu ZP do odevzdávány seminářů I, tj. předmětů ZURb1117/ZUR441/ZURn4111 (nutné pro udělení zápočtu)

11. 12. 2022

11. 12. 2022

Přihlášení ke SZZ (k řádnému i opravnému termínu), tj. k obhajobě a/nebo k písemné části SZZ v ISu (aplikace Student --- Během studia --- Rozpisy témat/Moje témata/Přihláška ke SZZ)

27. 11. 2022

27. 11. 2022

Termín pro poslední úpravu zadání ZP (týká se těch, kdo se chystají odevzdat závěrečné práce v tomto semestru!)

11. 12. 2022

9. 12. 2022

Odevzdání hrubé verze ZP do Odevzdávány předmětu ZURb1118/ZUR782/ZUR442/ZURn4112 (nutné pro udělení zápočtu)

11. 12. 2022

9. 12. 2022

Školitelé odevzdávají seznam prací, u nichž budou skryty citlivé přílohy

18. 12. 2022

16. 12. 2022

Termín pro ne/udělení zápočtu z předmětu ZURb1118/ZUR782/ZUR442/ZURn4112

18. 12. 2022

16. 12. 2022

Odevzdání ZP vč. příloh: do ISu do 15:00 + 1 výtisk na sekretariát katedry do 15:00

2. 1. 2023

21. 12. 2022

Školitel provede v IS kontrolu odevzdané práce (čitelnost, plagiátorství apod.)

9. 1. 2023

26. 12. 2022

Posudky závěrečných prací budou v IS vloženy do 23:59 hod.

15. 1. 2023

11. 1. 2023 

STÁTNICE - BAKALÁŘI

Leden 2023

Písemná zkouška – Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZURs1002, ZURs202, ZURs102)

13. 1. 2023*

Zkouška –Teorie masové komunikace (ZURs1003, ZURs1004, ZURs1005, ZURs201, ZURs101)

16.–18. 1. 2023*

Obhajoby bakalářských prací

23.–25. 1. 2023*

STÁTNICE - MAGISTŘI

Leden 2023

Dějiny médií (ZURs4003), Teorie médií (ZURs4004),Metody a techniky výzkumu médií (ZURs4005) 

9.–10. 1. 2023*

Teorie a dějiny médií (ZURs4002)

9.–10. 1. 2023*

Obhajoby diplomových prací (ZURs4001)

19.–20. 1. 2023*

Přijímací zkoušky do magisterského studia (studenti FSS i jiných fakult)

Přihlášky do 30. 11. 2022; Přílohy do **

Přijímací zkoušky do doktorského studia (studenti FSS i jiných fakult)

**

* Konkrétní rozpis obhajob a zkoušek bude k dispozici po termínech odevzdání závěrečných prací.
** Datum bude upřesněno později.

Harmonogram akademického roku


Období podzim 2022 jaro 2023
Zveřejnění rozvrhu 26.08.2022 31.01.2023
Začátek registrace předmětů 20.06.2022 02.01.2023
Konec registrace předmětů 28.08.2022 31.01.2023
Začátek zápisu předmětů 29.08.2022 01.02.2023
Konec zápisu předmětů 11.09.2022 12.02.2023
Začátek změn v zápisu předmětů 29.08.2022 01.02.2023
Začátek výuky 12.09.2022 13.02.2023
Konec změn v zápisu předmětů 25.09.2022 26.02.2023
Konec výuky 11.12.2022 14.05.2023
Začátek zkouškového období 02.01.2023 15.05.2023
Konec zkouškového období 12.02.2023 25.06.2023
Začátek prodlouženého zkouškového období není není
Konec prodlouženého zkouškového období není není
Bc SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 02.01.2023 22.05.2023
Konec státnicového období 27.01.2023 23.06.2023
NMgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období 02.01.2023 22.05.2023
Konec státnicového období 27.01.2023 23.06.2023
Mgr SZZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není
SRZ Začátek podávání přihlášek není není
Konec podávání přihlášek není není
Začátek státnicového období není není
Konec státnicového období není není

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.