Politics, Media, and Communication

Bakalářské studium v  prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 3 000 EUR za akademický rok.

Termín podání přihlášky v závislosti na zvoleném přijímacím řízení (půlnoc 31. 5. 2022 nebo 1. 6. 2022)

Co se naučíte

Pro porozumění moderní politiky je klíčové rozumět roli, kterou sehrávají v současnosti média. Vzestup nových médií a vznik nových technologií mají zásadní dopad na fungování společnosti, politiku nevyjímaje. Ba naopak, slábnoucí role tradičních politických aktérů na národní (politické strany), tak mezinárodní úrovni (národní státy) a proměna společnosti 21. století vedou k posílení významu médií pro studium politiky.

Bakalářský studijní program Politics, Media, and Communication se zaměřuje na vzájemné ovlivňování politiky, médií a společnosti využitím syntézy přístupů typických pro komparativní politologii, politickou teorii, studium politického chování a přístupů typických pro oblast výzkumu mediálních publik, studia nových médií a masové komunikace a jejích efektů. Právě svým interdisciplinárním a komplexním pohledem na studium významu médií v současné politice je studijní program Politics, Media, and Communication unikátní.

Program je tak vhodný pro uchazeče, kteří se zajímají o vývoj současné politiky, roli médií v ní, ale také pro uchazeče, kteří se zajímají o kvalitu demokracie, politické chování, komunikaci politických aktérů a proměnu mediálního prostředí. Absolventi programu Politics, Media, and Communication dokáží porozumět a realizovat vlastní výzkum v oblasti vývoje současné politiky s důrazem na následující oblasti: 1) význam proměny společenského a mediálního prostředí pro politiku, 2) roli médií v demokracii, 3) moderní politické komunikaci a kampaním, 4) vlivu médií na politické postoje a politické chování.

Praxe

V rámci programu bude možné absolvovat odbornou stáž jako jeden z povinně volitelných předmětů. Jednosemestrální stáž probíhající u partnerů z praxe bude v rozsahu 50 hodin doprovázet supervize.

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je připraven pro studium více teoretických a analyticky zaměřených magisterských programů v oblasti politologie, mediálních studií, politické komunikace nebo studia demokracie. Absolvent je připraven k analytické práci v agenturách pro výzkum veřejného mínění, mediálních a marketingových agenturách, ve veřejné správě nebo jako analytik pro politické aktéry jako politické strany, nevládní organizace nebo mezinárodní organizace, stejně tak jako pro obchodní společnosti jako analytik médií nebo komunikace.

Termíny

1. 9. 2021 – 1. 6. 2022

Termín pro podání přihlášek

Admission Bachelor program Fall 2022 (beginning September 2022)

15. 4. – 31. 5. 2022

Termín pro podání přihlášek

Admission to English programs ONLY for Ukrainian citizens with temporary protection visa

Termíny přijímacích zkoušek Termíny přihlášek

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

V doporučeném průchodu studiem nejsou zadány žádné předměty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.