Mediální studia a žurnalistika

Bakalářské prezenční studium

Bakalářský studijní program Mediální studia a žurnalistika se primárně soustředí na přípravu budoucích novinářů. V roce 2018 byl nově reakreditován, přičemž v reakreditované podobě je otevřen od podzimního semestru 2019.

Studenti nového studijního programu studují buď jednooborově, nebo formou hlavního či vedlejšího studijního plánu v kombinaci s dalšími obory z FSS, FF a EsF.  

Stávající studenti předchozího studijního oboru (tedy ti, kteří studium zahájili v PS 2018 a dříve) byli ve většině případů převedeni do tzv. studijního plánu na dostudování, nebo dokončují studium v rámci staré dobíhající akreditace.

Detailní informace o bakalářském studijním programu a o jednotlivých doporučených studijních plánech jsou k dispozici v sekci Průchod studiem.

V případě jakýchkoli otázek se samozřejmě neváhejte obrátit na garantku programu Lenku Waschkovou Císařovou a studijní poradkyni Barboru Telferovou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.