Mediální a žurnalistická studia

Doktorský studijní program

Doktorský studijní program Mediální a žurnalistická studia byl akreditován v roce 2019 jako výzkumně orientovaný postgraduální program orientující se na přípravu budoucích vědců a mediálních analytiků. Určen je magisterským absolventům mediálních a komunikačních studií a spřízněných oborů. Program staví na pevné vazbě mezi školitelem a doktorským studentem a na snaze plně zapojit doktorské studenty do práce výzkumných týmů jejich školitelů.

Detailní informace o studiu a o studijních povinnostech najdete v sekci Průchod studiem.

V případě jakéhokoli dotazu neváhejte kontaktovat garanta programu Davida Šmahela.

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
kancelář: 2.46
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7451
e‑mail:
Garant studijního programu