Produkční, editorské, výzkumné a analytické praxe

Veškeré informace o praxích obsahuje web

CENTRUM MEDIÁLNÍCH PRAXÍ  

Studujícím magisterského studia jsou k dispozici aplikační předměty, které mají povahu odborné praxe. "Analytická stáž" a "Projektová a produkční stáž" jsou povinné pro jednu nebo druhou specializaci, ostatní předměty pak jsou povinně volitelné.

Kód

Název

Kr.

Anotace

ZURn6402

Analytická stáž

10

Předmět pokrývá povinnou odbornou specializační stáž v délce 6 týdnů (tj. min. 240 hodin). Analytická stáž je povinná pro studující specializace „Mediální výzkum a analytika“ a má formu stáže ve výzkumné agentuře nebo analytickém oddělení mediální organizace. Studující se v rámci praxe věnují analytické činnosti a podílí se na projektech a běžné rutinní práci poskytovatele praxe.

ZURn6403

Projektová a produkční stáž

10

Předmět pokrývá povinnou odbornou specializační stáž v délce 6 týdnů (tj. min. 240 hodin). Projektová a produkční stáž je povinná pro studující specializace „Mediální průmysly a produkce“ a má formu stáže v mediální či produkční organizaci (a to v jejím programovém či produkčním oddělení, v rámci tvůrčích a dramaturgických skupin apod.). Studující se v rámci praxe věnují produkční činnosti a podílí se na projektech a běžné rutinní práci poskytovatele praxe.

ZURn6501

Asistence ve výzkumu

4

Studenti v rámci předmětu participují v roli analytiků či výzkumných asistentů v rámci některého z výzkumných týmů při Katedře mediálních studií a žurnalistiky.

ZURn6502

Editorské a produkční praktikum

4

Studenti v rámci prakticky orientovaného předmětu participují v roli editorů a producentů buď v rámci cvičného média sloužícího k výcviku bakalářských studentů Mediálních studií a žurnalistiky, a nebo v některém z fakultních či univerzitních periodik a médií (Atrium, MUNI TV, Radio R, MUNI).

ZURn6503

Dramaturgické a produkční praktikum: Radio R

2

 

 

 

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.