Kurz: jak komunikovat vědu přes média a sociální sítě

Návodný průvodce světem médií a sociálních sítí pro vědce, akademické pracovníky a studenty doktorských programů.

Základní desatero:

  1. Komunikace prostřednictvím masmédií a sociálních sítí funguje jinak, než jsme ve vědě zvyklí. Na rozdíl od impaktovaných odborných publikací, jejichž cílem je v rámci vědecké komunity zprostředkovat nejnovější ověřené vědecké poznání při dodržení co největší míry přesnosti a korektnosti, cílem masmédií je informovat neodborné publikum zábavnou a poutavou formou i za cenu významného zjednodušení.
  2. Komunikace prostřednictvím masmédií je určena k tomu, abychom šířili nejnovější poznatky směrem k širší veřejnosti populárně naučnou formou za účelem získání veřejného souhlasu s čerpáním veřejných prostředků, získání pozitivní reputace, vyvolání zájmu o námi nabízené studium a spolupráci.
  3. Komunikace na sociální sítích uzpůsobte cílům, které jste si stanovili a cílové skupině, kterou touto cestou oslovujete.
  4. Vyjadřujte se za svoji odbornost a v rámci svých kompetencí. Při komunikaci s médii a na sociálních sítích vyhněte se vyjádřením za celou univerzitu, fakultu, pracoviště či výzkumný tým, pokud to není ve vaší pravomoci.
  5. Mluvte srozumitelným jazykem. Vyhněte se odborným výrazům a zkuste odpovědi formulovat tak, aby vám rozuměli i lidé mimo obor. Odborné výrazy vysvětlujte.
  6. Usilujte o to, aby komunikace byla obousměrná. Na sociálních sítích sledujte reakce publika, zajímejte se o jeho postoje, názory a potřeby. V případě masmédií koncipujte sdělení s ohledem na to, co zajímá publikum daného média a v čem může být vaše informace pro toto publikum zajímavá.
  7. Novináře ale i širokou veřejnost zajímají odpovědi na ty nejednoduší otázky: Co děláte/zkoumáte? A k čemu je dobré?
  8. V případě komunikace s novináři se ptejte, pro jaké účely vyjádření potřebuje a jakou podobu má mít konečný výstup. Zjistěte si i přesné jméno redaktora a média, pro které pracuje. Domluvte se na tématu, vyžádejte si okruhy otázek. Seznamte se předem s pořadem, ve kterém máte vystupovat. Připravte se.
  9. Pamatujte, že žádný zákon, který by stanovil nárok na autorizaci žurnalistického textu, neexistuje, novinář ji poskytovat nemusí. Často je ale možné se domluvit na kontrole faktických sdělení, například když se mluví o velmi odborném tématu. Taková možnost ale není prostor pro zasahování do stylistiky textu nebo jeho délky.
  10. Nechte si poradit od oborníků. V případě pochybností kontaktujte oddělení vnějších vztahů na fakultě, případně celouniverzitní odbor komunikace a vnějších vztahů.

 

Jak na média aneb srážka s mediální realitou
prezentace
záznam přednášky

Průvodce džunglí sociálních sítí
prezentace
záznam přednášky

Ukázky nejčastějších chyb a jejich řešení
ukázka prohlášení do kamery
ukázka reportáže
tipy a rady

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.