Výstava Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou

Novinky, katastrofy, vynálezy, osvěta i děsivé příběhy. Kramářské písně jako předchůdkyně žurnalistiky – novin, televize i sociálních sítí. Také ony přinášely informace, ale také pobavení, jako třeba dnešní bulvární média. Zpívaná forma zpravodajství má kořeny sahající až k potulným pěvcům.

26. 4. 2022

Pořádá: katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea.
Místo konání: atrium Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno
Termín: 2. 5. až 30. 6. 2022
Vernisáž: 2. 5. 2022, 15.00 až 15.45 (Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D., vedoucí katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, PhDr. Jana Poláková, Ph.D., kurátorka, Etnografický ústav Moravského zemského muzea)

Doprovodné přednášky v amfiteátru atria:
2. 5. 2022, 15.45 až 17.15

Skutečnost a fikce v tištěných médiích na příkladu kriminálního případu z konce 19. století.
PhDr. Jana Poláková, Ph.D., kurátorka, Etnografický ústav Moravského zemského muzea

16. 5. 2022, 15.00 až 16.30

Nic nového pod sluncem: výběr zpravodajských témat kdysi a dnes
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D., vedoucí katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU

19. 5. 2022, 15.00 až 16.30

Na silnici ho Křtin v lesi. Odraz skutečné události v ústních, psaných a tištěných pramenech.
PhDr. Jana Poláková, Ph.D., kurátorka, Etnografický ústav Moravského zemského muzea

Obsah výstavy:

Výstava představuje kramářské tisky z několika úhlů pohledu: historie, jejich funkce, hudební stránky, způsobu předávání a přebírání širokými společenskými vrstvami, obsah představený na konkrétních případech nebo událostech i recepce do současnosti. Všechny tyto aspekty může návštěvník vnímat v běžné psané i vizuální podobě. Dokumentované předměty i texty jsou svým obsahem zaměřené na provázanost s městem Brnem a oblastí Moravy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.