Kontrolní šablony bakalářského studijního programu

19. 6. 2019

Tento soubor obsahuje kontrolní šablony bakalářského studijního programu pro stávající studenty (prezenční i kombinované), tedy pro imatrikulační ročník 2018/2019 a dřívější. Šablony jsou rozdělené podle studijních plánů a pro každý studijní plán uvádějí přehled studijních povinností (předmětů a podmínek), které musíte splnit, abyste mohli ukončit studium a přihlásit se ke státní závěrečné zkoušce. Šablony najdete později také v IS MU.

soubor ke stažení zde

V případě nejasností se můžete obrátit buď na studijního poradce katedry Rudolf Burgra nebo asistentku katedry Pavlínu Brabcovou.

Více článků

Přehled všech článků